Rejsy

Rejsy monitoringowe realizowane są na statku badawczym r/v Baltica, którego współwłaścicielami są Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy (MIR-PIB) i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Armatorem statku jest MIR-PIB 

Statek wyposażony w nowoczesny sprzęt do bezpośrednich pomiarów parametrów fizyko-chemicznych oraz w sprzęt do pobierania i analiz wody morskiej w laboratorium statkowym, a także w sprzęt do pobierania prób do badań biologicznych oraz osadów dennych.


Baltica


Aktualny plan rejsów

Pozycja jednostki


Przeznaczenie statku:

 1. Badania monitoringowe środowiska Bałtyku 
  Badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska finansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 2. Badania oceanograficzne i środowiskowe Morza Bałtyckiego 
  Badania prowadzone w ramach umowy na osłonę hydrologiczno-meteorologiczną obszarów morskich oraz badania prowadzone w ramach programów krajowych, w tym badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  i zobowiązań międzynarodowych, w tym wynikających ze współpracy regionalnej koordynowanej przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (Komisję Helsińską – HELCOM)
 3. Badania oceanograficzne i biologiczno-rybackie na Bałtyku 
  Badania prowadzone w celu określenia możliwości połowów oraz uwarunkowań ekologicznych mających wpływ na stan zasobów. Są one ściśle powiązane z międzynarodowymi programami biologicznymi Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) i realizacją Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE.
 4. Badania nad funkcjonowaniem ekosystemu Bałtyku 
  Badania prowadzone w ramach projektów międzynarodowych pod patronatem ICES, współpracy bilateralnej z państwami bałtyckimi oraz projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja