Biuletyn lodowy

Biuletyn lodowy zawiera zaszyfrowane zgodnie z Bałtyckim Kluczem Lodowym informacje o zlodzeniu i warunkach żeglugi z obszarów obserwacyjnych Bałtyku, informacje o pracy i działalności lodołamaczy oraz restrykcje nawigacyjne na poszczególnych akwenach. 

Bałtycki Klucz Lodowy ABSBTBKB służy do przekazywania informacji o zlodzeniu portów, torów wodnych oraz wybranych obszarów przybrzeżnych i odcinków tras morskich na Bałtyku i najbliższych wodach Morza Północnego.

Warunki lodowe każdego obszaru obserwacyjnego opisane są grupą pięciu cyfr i zestawione są w rejony obserwacyjne oznaczone w depeszy podwójnymi literami alfabetu AA, BB, CC itd. Klucz zawiera 4 tablice kodowe:

  • AB- stopień zlodzenia i sposób rozmieszczenia lodu,
  • SB - stadium rozwoju lodu,
  • TB - topografia i rodzaj lodu oraz
  • KB - warunki żeglugi w lodzie,
  • po 11 liczb klucza.

Biuletyn lodowy wydawany jest dwa razy w tygodniu (wtorek, piątek).

Link bo ostatniego wydania biuletynu

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja