Stan środowiska

Mapy prezentują rozkłady przestrzenne i czasowe wybranych parametrów fizykochemicznych.


Pełna ocena stanu środowiska morskiego Bałtyku przygotowywana jest na zlecenie GIOŚ dla każdego roku w odniesieniu do poprzedzającego dziesięciolecia i w oparciu o wszystkie dane monitoringowe: fizykochemiczne, biologiczne, w zakresie substancji zanieczyszczających, odpadów morskich i dźwięku ( Aktualna ocena ).

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja