img baltic c  img norway c
00°C
00.00.0000 00:00
weather-icon

Mapa zlodzenia Bałtyku

Mapa Lodowa Bałtyku przedstawia aktualną sytuację lodową na Bałtyku. Jest ona graficznym uzupełnieniem informacji zamieszczonych w Biuletynie Lodowym i jest wydawana dwa razy w tygodniu podczas zim normalnych i łagodnych lub codziennie podczas zim surowych. 
Za pomocą międzynarodowych oznaczeń i symboli, zgodnych z terminologią i symboliką lodową Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO przedstawiony jest rodzaj lodu, jego rozmieszczenie i koncentracja oraz procesy deformacji lodu (wały, szczeliny, nawarstwienia i stłoczenia lodu). 
Mapa zawiera również dodatkowe informacje dotyczące grubości lodu, rozmieszczenia i pracy lodołamaczy. Mapa Lodowa przekazywana jest wraz z innymi produktami (biuletyny lodowe i raporty lodowe) do użytkowników krajowych i na wymianę międzynarodową.Link do mapy

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl

Serwisy IMGW-PIB

 images widget
 images aplikacja