Mapa zlodzenia Bałtyku

Mapa zlodzenia Bałtyku i mapa zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej przedstawia aktualną sytuację lodową na Bałtyku. Jest ona graficznym uzupełnieniem informacji zamieszczonych w Biuletynie Lodowym.

Za pomocą międzynarodowych oznaczeń i symboli, zgodnych z terminologią i symboliką lodową Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO przedstawiony jest rodzaj lodu, jego rozmieszczenie, koncentracja oraz procesy deformacji lodu (wały, szczeliny, nawarstwienia i stłoczenia lodu).

Mapa zawiera również dodatkowe informacje dotyczące grubości lodu, rozmieszczenia i pracy lodołamaczy. Mapa Lodowa przekazywana jest wraz z innymi produktami (biuletyny lodowe i raporty lodowe) do użytkowników krajowych i na wymianę międzynarodową.

Mapa zlodzenia Bałtyku jest wydawana raz w tygodniu, w poniedziałek. Link do ostatniej wydanej mapy zlodzenia Bałtyku

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja