Mapa zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej

Mapa zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej wydawana jest do trzech razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek ) w zależności od surowości zimy i stopnia zlodzenia.


Link do ostatniej wydanej mapy zlodzenia polskiej strefy przybrzeżnej

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja