Polski raport zlodzenia

STPL42 SOWR 021000
POLISH ICE REPORT 02.01.22 No. 6
CC 10//0


Vistula Lagoon - Tolkmicko - very close ice
Firth of Szczecin - ice free

No restrictions to navigation


Zalew Wislany - bardzo zwarta kra
Zalew Szczecinski - brak lodu


Brak restrykcji lodowych =

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja