Pomiary

DSPO – Dział Służby Pomiarowo Obserwacyjnej.

Zadaniem DSPO jest dostarczenie aktualnych danych o parametrach atmosfery i hydrosfery, ftp img dspo m DSC 0357na przykład: o kierunku i prędkości wiatru, ciśnieniu atmosferycznym, temperaturze czy też poziomie wody w portach. 

ftp img dspo m P2290270Dane te wykorzystywane są  przede wszystkim do tworzenia prognozy pogody ale nie tylko. Informacje o stanach wody wykorzystywane są przez firmy hydrotechniczne i budowlane. Instytuty badawcze do celów naukowych i rozwoju różnych dziedzin nauki, zarówno przyrodniczych jak i inżynieryjnych.Wspomniane dane spływają z sieci niemalże stu stacji pomiarowych, rozlokowanych wzdłuż polskiego wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania morza jak również w głębi lądu.


Działalność urządzeń jest monitorowana 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nad zapewnieniem ciągłości pomiarów czuwa sztab wykwalifikowanych pracowników.

ftp img dspo m Fot5 ftp img dspo m Fot4b
Wszystkie pomiary wykonywane są zgodnie z surowymi normami czego potwierdzeniem jest posiadany od 2010 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja