Mapa zlodzenia Bałtylku

Mapa Lodowa Bałtyku przedstawia aktualną sytuację lodową na Bałtyku. Jest ona graficznym uzupełnieniem informacji zamieszczonych w Biuletynie Lodowym i jest wydawana dwa razy w tygodniu podczas zim normalnych i łagodnych lub codziennie podczas zim surowych.
Za pomocą międzynarodowych oznaczeń i symboli, zgodnych z terminologią i symboliką lodową Światowej Organizacji Meteorologicznej WMO przedstawiony jest rodzaj lodu, jego rozmieszczenie i koncentracja oraz procesy deformacji lodu (wały, szczeliny, nawarstwienia i stłoczenia lodu).
Mapa zawiera również dodatkowe informacje dotyczące grubości lodu, rozmieszczenia i pracy lodołamaczy. Mapa Lodowa przekazywana jest wraz z innymi produktami (biuletyny lodowe i raporty lodowe) do użytkowników krajowych i na wymianę międzynarodową.Link do mapy


imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja