Меteorologia

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich (BMPM) IMGW-PIB to obecnie dwa zespoły - w Gdyni i w Szczecinie. Wspólnie realizują one kompleksową osłonę meteorologiczną głównych akwenów Morza Bałtyckiego, polskiej strefy brzegowej z Zatokami Pomorską i Gdańską, Zalewu Szczecińskiego i Wiślanego oraz województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i powiatu elbląskiego – zgodnie z zadaniami określanymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Środowiska oraz wymogami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO).


Osłona meteorologiczna prowadzona jest w systemie ciągłym, 24 godziny na dobę.
W ramach osłony ogólnej dla poszczególnych województw opracowywane są: dwa razy na dobę prognozy 48-godzinne, raz na dobę - prognoza średnioterminowa na kolejne 120 godzin oraz „Komunikat o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych”. Ostrzeżenia meteorologiczne wydawane są każdorazowo w sytuacji zagrożenia wystąpieniem zjawiska spełniającego określone kryteria. Dodatkowo, w przypadku sytuacji szczególnie niebezpiecznej wydawane są specjalne komunikaty monitorujące rozwój sytuacji.

Głównymi odbiorcami wyżej wymienionych produktów są instytucje państwowe bądź samorządowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo ludności: Wojewódzkie Centra Zarządzania %owego przy wojewodach pomorskim i zachodniopomorskim, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej w Gdańsku i w Szczecinie, Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku i w Elblągu, Marynarka Wojenna RP (współpraca wymienna z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej), Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa - SAR, Morski Oddział Straży Granicznej RP, Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i w Szczecinie wraz z kapitanatami i bosmanatami. więcej...

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja