MIKE3D

Aby zobaczyć prognozę należy wybrać akwen, a następnie parametr
Prognozy prądów morskich oraz parametrów fizykochemicznych i biologicznych w obszarze południowego Bałtyku przygotowywane są w Zakładzie Oceanografii i Monitoringu Bałtyku IMGW - PIB z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu hydrodynamicznego MIKE 3 Flow Model FM, opartego na równaniach zachowania masy, momentu pędu oraz termodynamiki, dla siatki nieregularnych punktów w dziesięciu warstwach, we współrzędnych sigma. Prognozy numeryczne oparte zostały o zasymilowane dane numeryczne poziomów morza, wartości przepływu oraz temperatury dla rzek Wisły i Redy oraz codzienną 24-godzinną prognozę meteorologiczną z godziny 06 UTC, zawierającej informacje odnośnie temperatury powietrza, wilgotności względnej, zachmurzenia, opadów, kierunku i prędkości wiatru. Prognozy hydrodynamiczne opracowywane są na godzinę 12, 18, 00 i 6 UTC. Prognoza nie jest stale weryfikowana przez synoptyka i nie może być podstawą  opracowań procesowych i eksperckich.

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja