DZIAŁANIA NA POLSKIM OBSZARZE

Do działań na polskim obszarze pilotowym, wynikających z projektu, należą:  ftp img project moment img logo
 
  • stworzenie internetowego systemu wymiany informacji opartego na systemie informacji geograficznej (GIS),
  • współpraca w ramach Partnerstwa Użytkowników Wód,
  • opracowanie programu działań dla poprawy stanu wód na obszarze pilotowym.

Dodatkowo w ramach projektu przygotowano opracowania dotyczące obszaru pilotowego oraz przystąpiono do realizacji budowy stacji telemetrycznej na rzece Baudzie, która umożliwi publikowanie on-line, zarówno na stronie internetowej IMGW jaki i RZGW Gdańsk, informacji na temat poziomów wody w rzece Baudzie.


 

 

ftp img project moment img logo2 ftp img project moment img logo3

imgw-pib
Ciśnienie
Kierunek wiatru
Prędkość wiatru
Dziś
Jutro
#meteoimgw
Więcej na meteo.imgw.pl
 images widget
 images aplikacja