Strona główna

Prognozy dla Morza Bałtyckiego

 images pl images en

...

  • Prognoza 12 godzinna
  • Kolejne 12 godzin
...

...

Witamy w serwisie Bałtyk IMGW-PIB

Serwis Bałtyk dedykowany jest zarówno organom administracji publicznej odpowiedzialnym za zarządzanie i ochronę obszarów morskich, przedsiębiorcom i osobom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą w obszarach morskich oraz szerokiej grupie społeczeństwa korzystającego z morza i obszarów Wybrzeża w celach turystyczno-rekreacyjnych.

W serwisie prezentowane są aktualne ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne, prognozy synoptyczne dla różnych obszarów Morza Bałtyckiego i Zalewów Szczecińskiego i Wiślanego, prognozy numeryczne obejmujące parametry hydrologiczne, w tym sytuacje zlodzenia Bałtyku i hydrodynamiczne takie jak prognoza poziomu morza, prognoza falowania, prognoza temperatury wody, zasolenia i dystrybucji substancji biogennych oraz chlorofilu. Na stronie prezentowane są również informacje na temat stanu środowiska w zakresie wybranych parametrów, których badania prowadzone w ramach programu monitoringu środowiska realizowanego przez IMGW-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Produkty te mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno działań na morzu, jak i w obszarach przybrzeżnych w aspekcie zagrożeń związanych z aktualną sytuacją meteorologiczną, zagrożeń powodziami oraz zagrożeń wynikających z występowania zjawisk ekstremalnych.

W przygotowaniu produktów prezentowanych w serwisie uczestniczą eksperci z wielu dziedzin będący pracownikami Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich, Biura Prognoz Hydrologicznych, Zakładu Oceanografii i Monitoringu Bałtyku oraz Zakładu Badań Morskich. Kluczowe dla opracowania prognoz są dane pomiarowe pochodzące z sieci stacji Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej obsługiwanych przez pracowników Biura w Gdyni.

 images widget
 images aplikacja